Blog

Morton Nöroma

morton-nöroması

Morton Nöroma nedir?

Morton nöroma ayağın ön kısmının etkilendiği ağrılı bir durumdur. Nöroma sinir kaynaklı iyi huylu tümörler için kullanılan bir terim olmakla beraber morton nöroma’da tümöral bir oluşumdan ziyade tarak kemikleri arasında seyreden sinirin sıkışması ve kalınlaşmasına bağlı olarak ağrıya neden olması söz konusudur. Sıklıkla 3 ve 4. Tarak kemikleri arasındaki mesafede ortaya çıkar. Uzun süre uygunsuz ayakkabı kullanımı, halluks valgus, düztabanlık, çekiç parmak gibi ayaktaki dizilim bozuklukları nöroma gelişimi açısından tanımlanmış risk faktörleri arasındadır.

Kadınlarda erkeklere oranla 8-10 kat daha fazla görülür.

 

Ne gibi şikayetlere neden olur?

Hastalar tarak kemikleri altında ağrı, ayak parmaklarında uyuşma veya yanma hissi, ayakkabı kullanmada zorluk, ayak tabanında yabancı cisim hissi veya bilye üzerinde yürüme gibi şikayetler ile görülürler.

 

Morton nöroma tanısı nasıl konulur?

Morton nöroma tanısı koymada fizik muayene esastır. Fizik muayenede sıkışma testi ve tarak kemikleri arasında hissedilebilen tıkırtı (klik) ile nöromadan şüphe edilir. Bunun dışında ayakta ağrıya neden olabilecek diğer faktörler (kireçlenme, stres kırığı) ekarte edilir. Şüpheli durumlarda ise çekilecek kontrastlı MR tanı koymada yardımcı olabilir. Unutulmaması gereken, fizik muayenenin tanı koymada esas olduğudur.

 

Morton nöroma tedavisinde neler yapılır?

Başlangıç tedavisi cerrahi değildir. Ayakkabı seçimine dikkat edilmesi, basma kusuru olan hastalarda tabanlık kullanımı, germe egzersizleri, ağrı kesici – yangı giderici ilaç kullanımı şikayetlerin ortadan kaldırılmasında etkili olur. Bunun dışında dikkatli seçilmiş hastalarda uygulanacak steroid enjeksiyonları da ağrıların azaltılmasında etkili olabilir. Ancak enjeksiyon kısıtlı bir süre rahatlama sağlar ve tekrarlayan defalar kullanılması bu bölgedeki destek dokusuna zarar vereceğinden dolayı tercih edilmez.

 

Ameliyat dışı tedaviler ile şikayetleriniz hafiflemiyorsa, ortopedi cerrahınız sizinle ameliyatı tartışabilir. Ameliyat; sinirin bir kısmını kesmek veya sinirin etrafında sıkışmaya neden olan dokuları serbest bırakmaktır ve genellikle kısa bir iyileşme dönemini kapsar.

 

Ameliyat sonrası

Morton nöroma ameliyatı sonrasında iyileşme süreci genellikle hızlıdır. Bu dönemde ameliyat sonrası ilk 3 gün ameliyat olan ayağınızı yüksekte tutmanız şişlik ve ağrı kontrolü açısından önemlidir. İyileşme sürecine bağlı olarak ameliyat sonrası 2 ile 4 haftalık bir süre için özel bir ayakkabı ile ayağınıza basmanıza izin verilir. Ardından günlük ayakkabı kullanımına başlanabilir. Sigara kullanımı, yaş ve eşlik eden sistemik hastalıkların iyileşme sürecini etkileyebileceği unutulmamalıdır.

 

Morton nöroma cerrahisinin riskleri nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi cerrahi ve anestezi ile ilgili komplikasyonlar görülebilir. Enfeksiyon, ağrı (kalıcı veya geçici), ayakta şişlik, hematom oluşumu, ameliyat bölgesinde şişlik hissi, yara yeri problemleri, nöromanın tekrarlaması, kötü yara iyileşmesi ve revizyon cerrahisine ihtiyaç duyulması morton nöroma cerrahisi sonrasında bildirilmiş komplikasyonlar arasındadır.

15 Temmuz 2017 Genel , ,
About

One Comment
  1. NA non applicable not reported because of failed diagnostics or on treatment follow up unavailable propecia dosage

Comments are closed.

telefon
whatsapp