Blog

Morton Nöroma Tanısı Nasıl Koyulur?

morton nöroma tanısıMorton nöroma tanısı muayene ile konulmaktadır. Tanı için manyetik rezonans (MR) görüntüleme kullanılmaktadır. Morton Nöroma tanısı tek başına MR ile konamaz, MR görüntüleme sadece yardımcı olarak kullanılır. MR, kontrastlı veya kontrastsız çekilebilir.

Öne doğru daralarak sivri yapısı bulunan ayakkabılar bu hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır. Morton nöroma riskini arttıran unsurlardan bir diğeri ise sert zemin üzerinde tekrarlayan sıçrama hareketlerinde bulunmaktır. Bu tür sorunlar morton nörama’nın oluşmasında önemli rol oynar.

18 Ocak 2018 Genel ,
About Doç. Dr. Selçuk Yontar

telefon
whatsapp